Gedachtjes


Het regent

Sophie van der Stap - Gedachtjes  - Het regent

Het regent 
En de druppels zijn als geheimen
Welkom gefluister uit een stille hemel
Die alles aan elkaar lijmen 

Ik haal een emmer groot als een zwembad
En vang ze één voor één 
Het mysterie op een dienblad 
Rechts, links, rechts, kijk daar moet ik heen! 

Ik snel naar huis, verheugd en nat gespat
Mijn leven, mijzelf, onder mijn arm als een aktetas 
En buig mij over mijn schat 
Op zoek naar druppels, die in mijn emmer, niet meer zijn dan een waterplas

Het regent
En de druppels zijn als gefluister
Ik ga naar buiten
En luister