Gedachtjes


Wat als de natuur iets slimmer is dan we dachten

Sophie van der Stap - Gedachtjes  - Wat als de natuur iets slimmer is dan we dachten

Wat als de natuur iets slimmer is dan we dachten
En wij, iets minder

Ons een oplossing geeft voor al haar en onze problemen
Een virus dat het eten dat ons ziek maakt uit onze monden spaart
Dat ons van nutteloze aankopen berooft 
En aan ons kosmopolitische dwalen een einde maakt

Wat als de natuur iets slimmer is dan we dachten
En ons bevrijdt van gebrek in overvloed 
Van te veel en te weinig 
Van een zelf dat maakbaar was en nu weer van zichzelf kan zijn

Wat als de natuur iets slimmer is dan we dachten
Ons haar stilte doet horen, haar leegte doet zien
Zelfs, vooral, in die anders drukbevolkte stad  
Die zo goed was in het verstoppen van alles wat we niet zien of horen wilden  

Wat als de natuur iets slimmer is dan we dachten
Ons aanzet tot denken en ons al dat denken doet overdenken
Ons, stoïcijnse hersenen op pootjes, misschien zelfs doet voelen en begrijpen 
Dat ze echt iets slimmer is dan we dachten 
En wij, iets minder